Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Wijziging verleende omgevingsvergunning nieuwbouw 3 woningen Hof Vlugtenburg Kavel 3-5 Q1399, Q1392 en Q1389

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Publicatiedatum:
vrijdag 2 juli 2021Wijziging verleende omgevingsvergunning nieuwbouw 3 woningen Hof Vlugtenburg Kavel 3-5 Q1399, Q1392 en Q1389

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Voor de wijziging op de verleende omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van 3 woningen op de locatie Hof Vlugtenburg Kavel 3-5 Q1399, Q1392 en Q1389 in Oost-Souburg.

Bezwaar

Bij het hierboven genoemde besluit kunnen belangen van derden betrokken zijn.

(Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na (29-06-2021) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.