Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Bevel artikel 58m Wet publieke gezondheid Boulevards Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
donderdag 3 juni 2021Bevel artikel 58m Wet publieke gezondheid Boulevards Vlissingen

De burgemeester van de gemeente Vlissingen;

 

Gelet op de artikelen 58m van de Wet publieke gezondheid en artikel 3.1 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19;

 

Gelet op nadere afstemming in de driehoek;

 

Overwegende dat

 • In het voorjaar en de zomer van 2020 er sprake was van te grote (verkeers)drukte op de Boulevards. Daarbij was sprake van asociaal verkeersgedrag en het als gevolg daarvan ontstaan van situaties waarbij de minimale afstand van 1,5 meter niet in acht kon worden gehouden;

 • Deze situatie met name aan de orde was in de weekenden en de dagen waarbij sprake was van mooi weer (25 graden of meer; stranddag)

 • Dat uit ervaringen uit die periode, ondanks de frequente inzet, adequate handhaving op groepsvorming en verkeersgedrag op de Boulevards nagenoeg onmogelijk is gebleken;

 • Dat uit meldingen van inwoners en de bevindingen en rapportages van de veiligheidspartners in de eerste mooie zomerdagen van 2021 het hierboven geschetste patroon van de vorige zomer weer herkenbaar is;

 • Dat te allen tijde voorkomen moet worden dat, in verband met verdere verspreiding van het coronavirus, groepen mensen of individuen zich ophouden in het gebied op en rondom de Boulevards en daarbij de onderlinge afstand van ten minste 1,5 meter niet kunnen houden;

 • Dat de afsluiting van de boulevards een geschikte maatregel is om asociaal verkeersgedrag en drukte door gemotoriseerd verkeer tegen te gaan en op die manier ook meer ruimte te geven aan fietsers en voetgangers om de onderlinge afstand van 1,5 meter te kunnen waarborgen;

 

Besluit:

 

Tot het geven van het volgende bevel:

 

 • 1.

  Het is verboden om in het aangegeven gebied op dagen waarin volgens de weersverwachting van het Koninklijk Nederlands Metereologisch Instituut sprake is van een zomerse dag, waarbij de temperatuur 25 graden celsius of meer, vanaf 11:00 uur tot uiterlijk 23:00 uur met gemotoriseerd verkeer, zoals auto-, motor-, scooter- en bromfietsverkeer, aanwezig te zijn op de boulevards met het kennelijke doel tijdelijk te verblijven.

 • 2.

  Dit verbod geldt in ieder geval niet voor: voetgangers, fietsers en scootmobielgebruikers/invalideautogebruikers.

 • 3.

  Het aangewezen gebied betreft de “de boulevards Evertsen, en Bankert ” in de gemeente Vlissingen. Dit gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende gebiedskaart.

 • 4.

  Dit bevel is geldig vanaf het moment dat de situatie, benoemd onder 1, aan de orde is.

 • 5.

  Dit bevel is eveneens geldig bij een temperatuur beneden de 25 graden celsius, en/of andere situaties en/of de gehele Boulevards, inclusief de Boulevard de Ruyter, wanneer de situatie ontstaat of dreigt te ontstaan dat de minimale afstand van 1,5 meter niet in acht kan worden gehouden;

 • 6.

  Het bevel onder punt 5 gaat in op een door de burgemeester te bepalen tijdstip en eindigt op een door de burgemeester te bepalen tijdstip.

 • 7.

  Alle aanwijzingen ter uitvoering van dit bevel, gegeven door daartoe bevoegde ambtenaren dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

 

Het niet voldoen aan dit bevel is strafbaar op grond van artikel 184 Wetboek van Strafrecht.

 

Vlissingen, 1 juni 2021

De burgemeester van Vlissingen,

drs. A.R.B. van den Tillaar