Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

WIJZIGINGSPLAN ‘MIDDENGEBIED, EERSTE PLANWIJZIGING’, OMGEVINGSVERGUNNING BOUW 14 WONINGEN, BESLUIT VASTSTELLEN HOGERE WAARDEN

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
donderdag 27 mei 2021Subsidieplafonds 2021

 

Deze subsidieplagfonds vervangen de plafonds die eerder voor 2021 werden gepubliceerd.

 

Op basis van de op 12 november 2020 door de gemeenteraad vastgestelde begroting voor 2021 hebben wij de subsidieplafonds vastgesteld. Wij maken op grond van artikel 4:26 en met toepassing van artikel 4:27 van de Algemene wet bestuursrecht deze subsidieplafonds voor het jaar 2021 bekend. De subsidieplafonds geven het maximaal te verstrekken subsidiebedrag voor 2021 aan. De verleende subsidies kunnen lager zijn dan het subsidieplafond. De wijze van verdeling is geregeld in de Beleidsregels gemeente Vlissingen.

Voor incidentele activiteiten zijn in het jaar 2021 vier budgetten beschikbaar, namelijk ‘Sport’, ‘Gezond in de Stad’, het ‘Aanjaagfonds Cultuur’ en het ‘Investeringsfonds’.

*

Het subsidieprogramma 2021, waarop onderstaande subsidieplafonds zijn gebaseerd, ligt vanaf heden tot eind december 2021 ter inzage in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 en wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website www.vlissingen.nl/subsidies.

In het subsidieprogramma staat per organisatie het voor 2021 geldende maximum bedrag. De te verlenen subsidies kunnen lager zijn.

*Gewijzigd subsidieplafond Minderheden en armoedebeleid op 09-03-2021.

 

 

Vlissingen, 09-03-2021

B&W Vlissingen

Postbus 3000

4380 GV Vlissingen