Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

WIJZIGINGSPLAN ‘MIDDENGEBIED, EERSTE PLANWIJZIGING’, OMGEVINGSVERGUNNING BOUW 14 WONINGEN, BESLUIT VASTSTELLEN HOGERE WAARDEN

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Publicatiedatum:
donderdag 6 mei 2021Voornemen tot ambtshalve uitschrijving

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) staan geregistreerd. Het college van burgemeester en wethouders is om die reden voornemens onderstaande personen uit te schrijven uit de BRP.

Naam:

Geboortedatum:

Datum uitschrijving:

M.M. Ahmedov

08-07-1980

03-05-2021

B.H. Ferreirp da Conceicao

08-08-1988

03-05-2021

N.E. Hyuseinova

06-06-1998

03-05-2021

K. Isarti

01-05-1997

03-05-2021

M. Kepil

26-11-1972

03-05-2021

K. Kolompátr

18-08-1992

03-05-2021

M. Kauffman

27-11-1969

03-05-2021

I. Kovacs

29-10-1970

03-05-2021

D. Sárkozi

18-04-2021

03-05-2021

Y.Y. Shabanov

02-04-1995

03-05-2021

S. Smelhoven

27-07-1999

03-05-2021

I. Solomon

04-01-1978

03-05-2021

Z. Solomon

09-11-1980

03-05-2021

H.M. Solomon

12-09-2004

03-05-2021

A. Vargyas

13-11-1990

03-05-2021

Belanghebbenden kunnen binnen vier weken na deze publicatie schriftelijk en/of mondeling een zienswijze kenbaar maken op bovengenoemde voornemens tot ambtshalve uitschrijving.

Als wij na vier weken geen zienswijze(n) hebben ontvangen, besluiten wij bovenstaande personen vanaf de datum van de publicatie van het voornemen ambtshalve uit te schrijven uit de BRP. Dit houdt in dat deze personen vanaf die datum niet langer staan ingeschreven in Nederland.

Een ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkene. Als je op de hoogte bent van het huidige adres van één van bovengenoemde personen, verzoeken wij je om de medewerkers van team Publieksdiensten hiervan op de hoogte te stellen.

Voor het kenbaar maken van een zienswijze of voor nadere informatie kan je contact opnemen met team Publieksdiensten, telefonisch bereikbaar op 14 0118 of via e-mail: publieksdiensten@vlissingen.nl.