Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Parkeerverordening Vlissingen 1992

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
maandag 26 april 2021Wijzigingsbesluit Parkeerverordening Vlissingen 1992

 

De gemeenteraad van Vlissingen

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met nummer 1291578;

 

Overwegende dat:

  • vanwege technische redenen het uitgifte systeem van parkeervergunningen over gaat naar een nieuwe digitaal uitgifte systeem;

  • omwille van het gebruikersgemak het vergunningensysteem digitaal wordt ontsloten;

  • na een eerdere uitbreiding met gereguleerd parkeren op de zondagen er een vraag is naar extra bezoekersvergunningen;

  • het gewenst is hierin te voorzien door het aantal uren bezoekersparkeren uit te breiden, voornamelijk via de bezoekersapp;

  • indien gebruikers niet kunnen beschikken over de bezoekersapp het aantal sets fysieke dag(deel)kaarten uit te breiden;

  • er behoefte is onder de scholen in het gereguleerde gebied om scholieren ook een mogelijkheid te bieden om te parkeren op aangewezen plaatsen onder bepaalde omstandigheden.

 

BESLUIT:

 

vast te stellen het navolgende:

besluit tot wijziging van de Parkeerverordening Vlissingen 1992.

De Parkeerverordening Vlissingen 1992 wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

Artikel 1 sub j luidende:

‘vergunning: een door het college verleende vergunning, krachtens welke het is toegestaan een motorvoertuig te parkeren op daartoe aangewezen parkeerapparatuur- en/of belanghebbendenplaatsen;

dagkraskaarten en kraskaarten met een beperkte parkeerduur worden gelijkgesteld met een vergunning.’

 

vervangen door

‘vergunning: een door het college verleende vergunning, krachtens welke het is toegestaan een motorvoertuig te parkeren op daartoe aangewezen parkeerapparatuur- en/of belanghebbendenplaatsen;

Digitale bezoekersvergunning, fysieke dagkraskaarten en kraskaarten met een beperkte parkeerduur worden gelijkgesteld met een vergunning.’

 

B

Artikel 3 lid 2 sub b luidende:

‘Per huishouden kan maximaal per kalenderjaar over vijf sets dagkraskaarten en drie sets kraskaarten met beperkte parkeerduur worden beschikt, welke kraskaarten het mogelijk maken om te parkeren op belanghebbendenplaatsen, zonder te voldoen aan de onder I en II van onderdeel a gestelde voorwaarden.’

 

vervangen door

‘Per huishouden kan per jaar een door het college vast te stellen maximaal tegoed worden vastgesteld voor de bezoekersvergunning. Indien de gebruikers niet kunnen beschikken over deze digitale bezoekersvergunning dan kan maximaal over zeven sets dagkraskaarten en vijf sets kraskaarten met beperkte parkeerduur worden beschikt, welke kraskaarten het mogelijk maken om te parkeren op belanghebbendenplaatsen, zonder te voldoen aan de onder I en II van onderdeel a gestelde voorwaarden.’

 

C.

Artikel 3 lid 4 sub c luidende:

‘een bedrijf dat is gevestigd binnen het gereguleerde parkeergebied ten behoeve van het woon-werkverkeer van haar directie of personeelsleden.’

 

Te vervangen door

‘een bedrijf dat is gevestigd binnen het gereguleerde parkeergebied ten behoeve van het woon-werkverkeer van haar directie, personeelsleden of scholieren.’

 

D

Artikel 9 lid 1 sub b luidende:

‘zonder dat het motorvoertuig duidelijk zichtbaar is voorzien van een vergunning’

 

Te vervangen door

‘Zonder dat het motorvoertuig is voorzien van een controleerbaar geldige vergunning’

Dit besluit wordt aangehaald als het Wijzigingsbesluit Parkeerverordening Vlissingen 1992.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie van dit wijzigingsbesluit.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 15 april 2021.

de griffier, de voorzitter,

Mr. F. Vermeulen Drs. A.R.B. van den Tillaar