Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Eerste wijziging tarieventabel behorende bij de verordening precariobelasting Vlissingen 2021

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
vrijdag 23 april 2021Eerste wijziging tarieventabel behorende bij de verordening precariobelasting Vlissingen 2021

 

De raad van de gemeente Vlissingen;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet

BESLUIT:

Vast te stellen de

 

1e WIJZIGING TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING PRECARIOBELASTING 2021

 

 

 

 

Artikel 1. Wijziging tarieventabel

 

onderdeel 5.1.4 wijzigt als volgt:

 

5.1.4.

voorwerpen (met uitzondering van lichtreclame waaronder de eigen bedrijfsnaam) op, onder of boven een terras per vierkante meter per maand of een gedeelte daarvan

 

 

 

 

1,28

 

Artikel 2. Inwerkingtreding

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de wijziging is 1 januari 2021.

 

Artikel 3. Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als “Eerste wijziging van de tarieventabel behoorde bij de verordening precariobelasting Vlissingen 2021”.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Vlissingen d.d. 15 april 2021,

 

de griffier, de voorzitter,

 

 

 

Mr. F. Vermeulen Drs. A.R.B. van den Tillaar