Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Beleidsregel Handhavingsnotitie loze brandmeldingen brandmeldinstallaties

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
vrijdag 2 april 2021Beleidsregel Handhavingsnotitie loze brandmeldingen brandmeldinstallaties

Burgemeester en wethouders van Vlissingen hebben op 16 maart 2021 de Handhavingsnotitie loze brandmeldingen brandmeldinstallaties als gemeentelijke beleidsregel vastgesteld. De Handhavingsnotitie wordt door Veiligheidsregio Zeeland [VRZ] en de gemeente Vlissingen gebruikt om de loze brandmeldingen van brandmeld­installaties terug te dringen.

VRZ heeft de Handhavingsnotitie loze brandmeldingen brandmeldinstallaties opgesteld. VRZ heeft deze notitie geschreven om het aantal loze meldingen van brandmeldinstallaties in Vlissingen en in Zeeland terug te dringen.

In Zeeland zijn tussen de 650 en 700 bouwwerken aanwezig die door middel van een automatische brandmeldinstallatie zijn aangesloten op de gemeenschappelijke meldkamer Zeeland. Deze installaties dragen bij aan de brandveiligheid van panden. Een deel van deze installaties zorgt in Zeeland helaas jaarlijks voor 850 tot 950 uitrukken naar een loze brandmelding. Deze loze brandmeldingen leiden tot een aantal onwenselijke gevolgen voor de maatschappij en voor de brandweerorganisatie van VRZ.

In de Handhavingsnotitie is een aanpak beschreven om het aantal loze brandmeldingen terug te dringen. VRZ verzorgt een brandmelding en pleegt met de eigenaar/gebruiker van een brandmeldin­stallatie over een loze brandmelding overleg, geeft voorlichting, oefent toezicht en controle uit. De gemeente Vlissingen is in deze aanpak bevoegd gezag om zo nodig een dwingende maatregel in de vorm van een last onder dwangsom aan de eigenaar/gebruiker van het pand/de brandmeldinstallatie op te leggen.

Voor informatie over de Handhavingsnotitie loze brandmeldingen brandmeldinstallaties kan contact worden opgenomen met VRZ, de heer A. Timmerman, tel. 0118-421100.

Vlissingen, datum publicatie.

bijlage: Beleidsregel Handhavingsnotitie loze brandmeldingen brandmeldinstallaties