Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Vaststelling definitieve spreidingsplan uitbreiding areaal ondergrondse afvalcontainers 2014-1

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | overig
Publicatiedatum:
donderdag 18 juni 2015

Het college van B&W heeft op 28 oktober 2014 een voorlopige spreidingsplan vastgesteld om het areaal ondergrondse afvalcontainers uit te breiden. Op dit plan was inspraak mogelijk. Het college heeft de inspraakreacties gewogen en heeft op basis daarvan een definitief spreidingsplan vastgesteld.

Op twee locaties hebben de inspraakreacties geleidt tot een locatiewijziging

 

De overige locaties van de containers in Mendelssohnlaan, Puccinilaan, Offenbachlaan, Rossinilaan, Grieglaan, Noorderbaan, Dreessstraat, Geertsemastraat, Paauwenburgweg en Gasthuisstraat zijn ongewijzigd vastgesteld.

 

Alle insprekers zijn reeds geïnformeerd over het besluit van het college.

 

Bezwaar

Bij het hierboven genoemde besluit kan uw belang betrokken zijn. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.