Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor Pelt en Hooykaas Vlissingen B.V.

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Publicatiedatum:
woensdag 13 januari 2021Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor Pelt en Hooykaas Vlissingen B.V.

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij aan Pelt & Hooykaas Vlissingen B.V., gelegen te Europaweg Zuid 6 te Ritthem een omgevingsvergunning hebben verleend voor de uitbreiding van een tijdelijke LNG-tankinstallatie. In de omgevingsvergunningen zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

De omgevingsvergunning ligt ter inzage vanaf 14 januari 2021 tot en met 24 februari 2021 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of gedurende openingstijden in het gemeentehuis te Vlissingen.

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over de ontwerpomgevingsvergunning, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerpomgevingsvergunning (belanghebbenden die zienswijzen hebben over wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpomgevingsvergunning) en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpomgevingsvergunning kunnen tot en met 24 februari 2021 tegen de vergunning beroep instellen bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De vergunningen treden op 25 februari 2021 in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer J.H. Willemse, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 5120 3194 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV200297/00249000.