Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Subsidieprogramma 2021

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
woensdag 30 december 2020Subsidieprogramma 2021

 

De bedragen zijn de maximale bedragen per organisatie voor 2021. De te verlenen subsidies kunnen lager zijn. Indien er geen toekenningen aan organisaties bekend zijn, dan staat het subsidieplafond vermeld.

 

 

Programma 1: Leefbaarheid

 

6007 Openbare Orde en Veiligheid

Stichting Dierenasiel Walcheren € 42.367

Stichting Welzijn Middelburg buurtbemiddeling € 83.106

(50% van deze subsidie wordt betaald door Zeeuwland en L'escaut )

Stichting ROAT aanpak harde kern jongeren € 163.760

totaal Openbare Orde en Veiligheid € 289.233

 

6044 Recreatie

Oranjevereniging 'Oranje Boven' € 1.084

Stichting Scheepsbouwgeschiedenis Vlissingen € 5.000

Stichting Vlissings Activiteiten Fonds € 3.199

Stichting Dorpsraad Ritthem € 133

Wijkvereniging Bossenburgh € 1.047

Zeeuwse Ringrijders Vereniging € 756

totaal Recreatie € 11.219

 

6084 Milieubeleid

Stichting Vogel- en Zoogdieropvang de Mikke € 700

 

 

Programma 2: De aantrekkelijke stad

 

6021 Bevordering toerisme € 97.000

 

6029 Kunst en cultuur Festivalfonds

De Cultuurwerf € 136.182

Stichting Film by the Sea € 73.329

totaal festivalfonds € 209.511

 

602908 incidentele subsidies Aanjaagfonds Cultuur € 104.760

waarvan toegekend:

Stichting Kunsteducatie Walcheren € 10.000

Stichting Ons Dorpsleven Ritthem € 7.500

Stichting Het Zeeuws Orkest € 1.500

totaal al toegekend Aanjaagfonds € 19.000

 

602909 Incidentele subsidies Investeringsfonds € 10.640

 

6041 Oudheidkunde en museum

Stichting Maritiem Museum Zeeland / MuZEEum € 231.509

 

6049 Lokale omroep

Stichting Media Walcheren € 26.416

 

 

Programma 3: Sociale Samenhang

 

6027 minderheden / armoedebeleid

Stichting VluchtelingenWerk Zuid West Nederland € 41.066

Stichting Voedselbank Walcheren € 8.566

Humanitas afdeling Zeeland (thuisadministratie) € 34.966

Stichting ROAT risico aanpak € 4.982

totaal minderheden / armoedebeleid € 89.580

 

6028 incidentele subsidies Sport € 36.530

 

602808 combinatiefuncties sport

Stichting ROAT € 48.248

 

602808 weerbaarheidssubsidies aan basisscholen subsidies schooljaar 2021-2022

Archipel scholen € 3.664

Onze Wijs scholen € 10.380

Vlissingse Schoolvereniging € 1.372

St. Jozefschool € 2.711

totaal weerbaarheid € 18.127

 

60660101 WMO begeleiding Regulier

WvO-zorg Tuinhuis € 69.496

Stichting Present Walcheren € 6.096

totaal algemene voorziening WMO € 75.592

 

606802 Flankerend WMO-beleid

Buurtcomité Paardoes € 563

Stichting Gilde Walcheren € 1.573

Vereniging Kans Plus afd. Walcheren € 8.013

Walchers Platform voor de minima € 590

Stichting Werkgroep Gehandicapten Walcheren € 1.887

totaal WMO-beleid € 12.626

 

6070 Sociaal Cultureel Werk

Stichting ROAT SCW € 295.747

Stichting ROAT Aan de Buurt € 108.945

Stichting ROAT inzet gebiedsteams € 169.435

Bewonerswelzijnsvereniging Weyeblick € 6.342

WvO-zorg € 78.800

totaal Sociaal Cultureel Werk € 659.270

 

607007 leefbaarheid

Stichting Dorpsraad Ritthem € 2.017

Wijkvereniging Bossenburgh € 2.068

Stichting Wijkcentrum De Burgerij € 4.700

totaal leefbaarheid € 8.785

 

607009 incidentele subsidies Gezond in de Stad € 39.570

 

6071 Jeugd

GGD € 37.268

Humanitas afdeling Zeeland Home-start € 51.902

Stichting Samenwerkende Scoutinggroepen Vlissingen € 9.594

Speeltuinvereniging Lammerenburg € 12.561

Speeltuinvereniging Oost-Souburg € 12.347

Scouting vereniging de Watergeuzen € 6.238

Stichting Speelstad Vlissingen € 16.371

Speelplein De Omnibus € 366

Stichting ROAT centrum Jeugd en Gezin € 113.065

totaal jeugd € 259.711

 

6075 Kind en peuteropvang / onderwijs

VVE voorschoolse periode en reguliere peutergroepen Stichting Kinderopvang Walcheren € 661.000

Voorschool Windorgel € 80.288

Stichting Prokino € 32.077

Schoolse periode € 834.900

Coördinatie en begeleiding € 24.820

Communicatie en uitvoering € 78.000

totaal Kind en peuteropvang / onderwijs € 1.711.085

 

6077 maatschappelijke zorg

Indigo/Emergis/verslavingspreventie € 67.133

Stichting Zorgstroom - Maatschappelijk Werk Walcheren € 1.208.806

Stichting Slachtofferhulp Nederland € 13.755

Stichting Manteling € 235.935

Odensehuis Walcheren € 37.125

totaal maatschappelijke zorg € 1.562.754