Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Subsidies Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang 2021

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking Andere besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
dinsdag 22 december 2020Subsidies Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang 2021

 

 

Op 15 december 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde programmabegroting voor 2021 CZW-bureau de subsidieplafonds voor 2021 vastgesteld. Dit op grond van artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht e.v. en artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening Vlissingen 2018. De subsidieplafonds geven het maximaal te verstrekken subsidiebedrag voor 2021 aan. De verleende subsidies kunnen lager zijn.

 

 

De subsidieplafonds voor 2021 zijn:

 

Voor Maatschappelijke Opvang

€ 7.274.685

Voor Vrouwenopvang

€ 2.536.341

Ophoging Vrouwenopvang*

€ 641.220

Totaal

€ 10.452.246

* Onder voorbehoud van goedkeuring Artikel 12-inspecteur en provincie Zeeland als toezichthouder.

 

Het subsidieprogramma is als volgt opgebouwd:

 

Subsidies Maatschappelijke Opvang

€ 3.674.027

Subsidies Begeleiding

€ 1.740.606

Subsidies Verslavingsbeleid

€ 1.021.010

Subsidies Bemoeizorg

€ 425.280

Subsidies Zwerfjongeren

€ 413.762

TOTAAL Maatschappelijke Opvang

€ 7.274.685

 

 

Subsidies Vrouwenopvang

€ 1.294.615

Subsidies Begeleiding

€ 125.789

Veilig Thuis

€ 1.115.937

Uitvoering wettelijke extra taken*

€ 641.220

TOTAAL Vrouwenopvang

€ 3.177.561

* Onder voorbehoud van goedkeuring Artikel 12-inspecteur en provincie Zeeland als toezichthouder.

 

College van Burgemeester en wethouders van Vlissingen, 15 december 2020