Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Gemeente Vlissingen – Besluit vaststellen bodemkwaliteitskaart PFAS

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking Andere besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
donderdag 17 december 2020Gemeente Vlissingen – Besluit vaststellen bodemkwaliteitskaart PFAS

 

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij op 24 november 2020 hebben besloten om de bodemkwaliteitskaart PFAS vast te stellen.

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen kunnen sinds het Besluit bodemkwaliteit is gewijzigd de bodemkwaliteitskaart PFAS vaststellen. De bodemkwaliteitskaart gaat over toepassingen van grond en bagger op de landbodem.

 

De kwaliteit van de landbodem binnen het regionale bodembeheergebied is vastgelegd op de bodemkwaliteitskaart. Bij graafwerkzaamheden is er een wettelijke verplichting om de kwaliteit te kennen van de grond die wordt ontgraven en/of wordt toegepast. Door het vaststellen van een bodemkwaliteitskaart kan grond die vrijkomt binnen de gemeente eenvoudig en op duurzame wijze hergebruikt worden.

 

Op 2 juli 2020 heeft de raad de huidige bodemkwaliteitskaart opnieuw vastgesteld. Vanwege landelijke ontwikkelingen en eisen dient de bodemkwaliteitskaart te worden uitgebreid met PFAS-gegevens. Daarom heeft de gemeente Vlissingen, gezamenlijk met de gemeenten Middelburg en Veere, een bodemkwaliteitskaart PFAS, inclusief toepassingsnormen, laten opstellen.

 

Inwerkingtreding en inzage

De bodemkwaliteitskaart PFAS treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad. Gedurende zes weken vanaf de dag na bekendmaking is de bodemkwaliteitskaart in te zien op het stadskantoor, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen en op www.overheid.nl.

 

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na (de tussen haakjes staande datum/of hier een datum invullen) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.