Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Besluit tot vaststellen van maatwerkvoorschrift(en) voor Continental Terminal Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling Andere vergunningen
Publicatiedatum:
woensdag 9 december 2020Besluit tot vaststellen van maatwerkvoorschrift(en) voor Continental Terminal Vlissingen

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij op verzoek van Continental Terminal Vlissingen, op grond van artikel 2.20, lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, maatwerkvoorschriften vast te stellen ten behoeven van Contintental Terminal Vlissingen, gelegen aan de Denemarkenweg 18 te Ritthem. Het besluit heeft betrekking op het aspect geluid.

Belanghebbenden kunnen tot en met 13 januari 2020 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij gemeente Vlissingen, postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer P. Valk, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 5120 2869 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-MWP200008/00246465.