Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Ontwerpnota VTH beleid Zeeland 2021 onderdeel strategie

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
vrijdag 27 november 2020Ontwerpnota VTH beleid Zeeland 2021 onderdeel strategie

Vanwege de kwaliteitseisen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de komende Omgevingswet stellen de Zeeuwse overheden een gezamenlijk beleid voor Vergunningver­lening-, Toezicht-, en Handhaving (VTH) Beleid op voor het onderdeel strategie. Net als alle andere Zeeuwse overheden vinden wij een mooi, schoon, veilig, gezond en duur­zaam Zeeland be­lang­rijk. Deze strategie draagt daar aan bij.

In de ontwerp-beleidsnota voor het VTH-beleid Zeeland, onderdeel strategie, benoemen wij de uit­gangs­punten voor preventie, vergunningverlening, gedogen, toezicht en handhaving in Zeeland. De ontwerp-beleidsnota maakt deel uit van het uitvoerings- en hand­havingsbeleid zoals be­doeld in artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht. De reikwijdte van de strategie omvat ta­ken van provincie en gemeenten op het gebied van de omgeving: milieu, water, natuur, ruim­telijke ordening en bouwen.

De ontwerp-beleidsnota ligt van 30 november 2020 tot en met 11 januari 2021 in de hal van het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen ter inzage. In deze periode kan iedereen een zienswijze bij ons indienen. De adressering van zienswijzen is: burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen

De ontwerp-beleidsnota en bijbehorende stukken staan in de bijlage bij deze publicatie. De ont­van­gen zienswijzen betrekken wij bij de vaststelling en inhoud van de definitieve beleidsnota. Dit vindt in de eerste helft van 2021 plaats.