Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Benoeming openbare ruimte in Vlissingen-Oost

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overig Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
woensdag 18 november 2020Benoeming openbare ruimte in Vlissingen-Oost

Logo Vlissingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft d.d. 27 oktober 2020 besloten over te gaan tot het benoemen van de openbare ruimten in Vlissingen-Oost:

  • 1.

    Cyprusweg;

  • 2.

    Maltaweg.

Inzage:

De hierop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 19 november 2020 tot en met 30 december 2020 ter inzage in de publiekshal van het stadhuis aan de Paul Krugerstraat 1, te Vlissingen en zijn tevens te raadplegen via het Gemeenteblad.

Belanghebbenden kunnen gedurende de genoemde termijn een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift richt u aan:

Burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen.

In het bezwaarschrift vermeldt u uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden waarom u bezwaar maakt en uw handtekening.

Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht.

 

Vlissingen, 18 november 2020

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar, de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet