Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Inspraak Streefbeeld Nollebos/Westduinpark

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
vrijdag 23 oktober 2020Inspraak Streefbeeld Nollebos/Westduinpark

Conform artikel 4 lid 1 van de Inspraakverordening Vlissingen 2009 legt het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen het integraal Streefbeeld Nollebos/Westduinpark gedurende 6 weken voor inspraak ter inzage. U kunt tot en met dinsdag 1 december 2020 reageren op het streefbeeld.

Het integraal streefbeeld Nollebos/Westduinpark schetst de toekomst voor het gebied en doet onder andere uitspraken over zonering van functies, sfeer & ka­rakter van de verschillende delen waar belangrijke entrees zijn en hoe deze beter kunnen functione­ren.

De verschillende onderdelen komen samen in dit integrale plan. Dit integrale streefbeeld is nog geen uitgewerkt ontwerp voor het gehele gebied, maar geeft een gewenste denkrichting weer. Elk onderdeel kan binnen de kaders van deze visie verder worden uitgewerkt. Dit streefbeeld vormt daarom slechts een visie, geen uitgewerkt plan. Het draagt er aan bij dat betrokken partijen hetzelfde doel nastreven.

Stukken ter inzage

Het integraal streefbeeld Nollebos/Westduinpark en de bijbehorende documenten zijn als PDF-formaat bijgevoegd. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

De stukken liggen tevens ter inzage bij de publieksbalie op het stadhuis (Paul Krugerstraat 1, Vlissingen).

Uw inspraakreactie

U kunt vanaf woensdag 21 oktober tot en met dinsdag 1 december 2020 uw inspraakreactie indienen. Dit kan op drie manieren:

 • 1.

  Online via het inspraakformulier.

 • 2.

  Schriftelijk: richt u zienswijze aan: Gemeente Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen, onder vermelding van ‘Inspraak Streefbeeld Nollebos/Westduinpark ‘. Gelieve uw naam en adresgegevens duidelijk te vermelden.

 • 3.

  Via e-mail aan gemeente@vlissingen.nl. Vermeld als onderwerp ‘Inspraak Streefbeeld Nollebos/Westduinpark’.

Behandeling inspraakreacties

Alle ingediende inspraakreacties worden geanonimiseerd verzameld in een eindverslag.

Het verslag bevat:

 • 1.

  een beschrijving van de gevolgde procedure;

 • 2.

  een weergave van alle ontvangen inspraakreacties tijdens de inspraakperiode;

 • 3.

  een inhoudelijke reactie op de ontvangen inspraakreacties.

Het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen wordt vervolgens gevraagd om in te stemmen met het eindverslag en de gemeenteraad te adviseren om het streefbeeld vast te stellen.

Vlissingen 23 oktober 2020

burgemeester en wethouder van Vlissingen,

Namens deze:

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar, de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet