Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Subsidieplafond Transformatiefonds 2021

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking Andere besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
maandag 19 oktober 2020Subsidieplafond Transformatiefonds 2021

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen;

 

gelet op artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht e.v., artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening Vlissingen 2018 en het Reglement “transformatiefonds extramuralisering en ambulantisering GGZ Zeeland”;

 

heeft op 9 juni 2020 onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2021 door de gemeenteraad van Vlissingen het subsidieplafond voor het transformatiefonds voor het kalenderjaar 2021 vastgesteld op € 2.000.000. De subsidieplafonds geven het maximaal te verstrekken subsidiebedrag voor 2021 aan. De aanvragen worden gehonoreerd op basis van volgorde van binnenkomst, mits aan de voorwaarden genoemd in het Reglement. De voorwaarden zijn vastgelegd in het Reglement ‘transformatiefonds extramuralisering en ambulantisering GGZ Zeeland’. De verleende subsidies kunnen lager zijn.

 

College van Burgemeester en wethouders van Vlissingen, 9 juni 2020