Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verleende omgevingsvergunning en waterwetvergunning voor AMC Vlissingen B.V.

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling Andere vergunningen
Publicatiedatum:
donderdag 8 oktober 2020Verleende omgevingsvergunning en waterwetvergunning voor AMC Vlissingen B.V.

Burgemeester en wethouders van Vlissingen en Rijkswaterstaat maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning en waterwetvergunning hebben verleend aan AMC Vlissingen B.V., gelegen te Denemarkenweg 2 te Ritthem voor het uitbreiden van de bestaande activiteiten. In de vergunningen zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

De vergunningen liggen ter inzage vanaf 8 oktober 2020 tot en met 18 november 2020 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of gedurende openingstijden in het gemeentehuis te Vlissingen.

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over de ontwerpvergunningen, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerpvergunning (belanghebbenden die zienswijzen hebben over wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpvergunning) en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpvergunning kunnen tot en met 18 november 2020 tegen de vergunningen beroep instellen bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant. De vergunningen treden op 19 november 2020 in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer A.A.M.J. Oostvogels, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 5120 6349 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV190088/00213287.