Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Kennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer. Uitgebreide procedure:

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Publicatiedatum:
woensdag 20 mei 2015
Postcode en huisnummer:
4386GD 21

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij in het kader van artikel 8.42 Wet milieubeheer maatwerkvoorschriften op leggen:

1.voor De Koninklijke Harmonie Ons Genoegen, Wildbaan 21 te Vlissingen

De voorschriften richten zich op welke technische voorzieningen in de inrichting worden aangebracht en welke gedragsregels in acht moeten worden genomen om aan geldende geluidsnormen te voldoen.

Inzage

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 21 mei 2015 gedurende zes weken ter inzage in het stadhuis in Vlissingen. U kunt de stukken elke werkdag tijdens openingstijden inzien. Op afspraak kunnen de stukken ook op donderdagavond tussen 17.00 uur en 20.00 uur worden ingezien (Dhr. W. Huige, telefoon 0118-487339 of email whe@vlissingen.nl).

Beroep en voorlopige voorziening

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen belanghebbenden een gemotiveerd beroepschrift tegen het besluit indienen bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Breda. Beroep kan alleen worden ingesteld door degene die tijdig zienswijzen heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Op deze regel bestaan 2 uitzonderingen:

a. Het beroep beperkt zich tot de eventuele wijzigingen in de beschikking die afwijken van het gepubliceerde ontwerp.

b. Belanghebbende kan redelijkerwijs niet worden verweten geen zienswijze over de ontwerpbeschikking te hebben ingediend.

Tegelijk met het beroep kunnen belanghebbenden een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Breda. Onze beschikking wordt niet van kracht voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.