Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING VLISSINGEN 2020

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
woensdag 15 juli 20201e WIJZIGING TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING PRECARIOBELASTING 2020

De raad van de gemeente Vlissingen;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet

 

 

BESLUIT:

Vast te stellen de: 1e WIJZIGING TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING PRECARIOBELASTING 2020

 

 

Artikel 1. Wijziging tarieventabel

 

onderdeel 5.1.4 wijzigt als volgt:

 

5.1.4.

voorwerpen (met uitzondering van lichtreclame waaronder de eigen bedrijfsnaam) op, onder of boven een terras per vierkante meter per maand of een gedeelte daarvan

 

 

 

 

1,26

 

 

Artikel 2 . Inwerkingtreding

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de wijziging is 1 januari 2020.

 

Artikel 3. Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als “Eerste wijziging van de tarieventabel behoorde bij de verordening precariobelasting Vlissingen 2020”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Vlissingen d.d. 2 juli 2020,

 

 

de griffier, de voorzitter,

 

 

 

Mr. F. Vermeulen Drs. A.R.B. van den Tillaar