Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Beleidsregel Handhaving Samenscholingsverbod voor de wijk Middengebied te Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum:
donderdag 25 juni 2020Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Souburg-Noord fase 2 & 3’ en Beeldkwaliteitsplan fase 2

Burgemeester en wethouders maken, op grond van de Inspraakverordening van de gemeente Vlissingen, bekend dat voor een ieder ter inzage liggen:

1. het voorontwerp bestemmingsplan Souburg-Noord fase 2 & 3;

2. het ontwerp beeldkwaliteitsplan fase 2.

Het bestemmingsplan Souburg-Noord fase 2 & 3 en het beeldkwaliteitsplan fase 2 maken de bouw van de 2e en 3e fase van de wijk Souburg Noord te Oost-Souburg mogelijk. Het gebied behelst het gebied tussen fase 1 (onder meer de Palts), de bestaande bebouwing van Oost-Souburg (omgeving Esdoornstraat-Berkenstraat), het project Vlugtenburg en de rijksweg A58. Het bestemmingsplan Souburg Noord fase 2 & 3 biedt ruimte voor de bouw van maximaal 150 woningen.

Het voorontwerp bestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerp beeldkwaliteitsplan liggen voor een ieder ter inzage vanaf 25 juni 2020 gedurende een periode van zes weken (dus t/m 6 augustus 2020) in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1.

De stukken behorend bij het voorontwerp bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan zijn te raadplegen in het elektronisch Gemeenteblad (GVOP) en Staatscourant via de website www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen (rubriek ‘plannen in procedure’ en vervolgens bij ‘voorontwerp-bestemmingsplannen’).

Gedurende bovenvermelde termijn kan iedereen ten aanzien van dit voorontwerp een inspraakreactie indienen bij ons college. Het is tevens mogelijk per e-mail een reactie in te dienen, waartoe het formulier kan dienen, dat aangetroffen wordt op de website bij het bestemmingsplan.

Vlissingen, 25 juni 2020

Burgemeester en wethouder van de Vlissingen

Namens deze:

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar

de secretaris , mr. drs. ing. M. van Vliet