Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Beleidsregel Handhaving Samenscholingsverbod voor de wijk Middengebied te Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraag
Publicatiedatum:
donderdag 4 juni 2020Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Kampeercentrum Mechielsen V.O.F.

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij op 21 april 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen van Kampeercentrum Mechielsen V.O.F. De aanvraag heeft betrekking op de opslag van afgekeurde gasflessen. Deze aanvraag ligt niet ter inzage, maar kan op verzoek wel worden ingezien. Als een bezwaarschrift wordt overwogen, moet eerst het besluit op de aanvraag worden afgewacht.

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer J.G.F. van Kempen, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 5120 0696 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV200195/00243831.