Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

DRANK- EN HORECAWET

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Publicatiedatum:
maandag 18 mei 2020DRANK- EN HORECAWET

Kennisgeving vergunningverlening

De burgemeester van Vlissingen heeft een (vernieuwde) vergunning op grond van de Drank- en Horecawet en exploitatievergunning verleend aan de hierna genoemde para-commerciële instelling:

 

Lawn Tennis Club De schelde

Voor de locatie: Burgemeester van Woelderenlaan 3, 4382 CL Vlissingen

Op grond van artikel 3 en 4 van de Drank- en Horecawet zijn aan deze vergunning voorschriften verbonden.

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 zijn aan deze vergunning voorschriften en bepalingen verbonden.

De vergunningen liggen met ingang van 14 mei 2020 gedurende zes weken (dus t/m 24 juni 2020) in de centrale hal van het stadhuis van de gemeente Vlissingen (Paul Krugerstraat 1) tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage. Vanwege het COVID-19 (Corona virus) is het gedurende de periode dat het stadhuis hierdoor gesloten is mogelijk om de stukken die ter inzage liggen digitaal toegestuurd te krijgen. Indien u dit wenst kunt u een e-mail sturen naar horeca@vlissingen.nl.

 

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend het ontwerp en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend op de ontwerpvergunningen kunnen t/m 24 juni 2020 tegen de vergunningen beroep instellen bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De vergunningen treden op 24 juni 2020 in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.