Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTING VLISSINGEN 2020

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
donderdag 14 mei 2020Eerste wijzigingsverordening op de heffing en invordering van onroerdende-zaakbelasting Vlissingen 2020

 

De raad van de gemeente Vlissingen;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op de artikelen 216 en 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;;

 

besluit:

 

vast te stellen de

 

1 e WIJZIGING VERORDENING OP DE HEFFING EN IN VORDERING VAN

ONROERENDE-ZAAKBELASTING VLISSINGEN 2020

 

 

Artikel 1. Wijziging belastingtarieven

Artikel 5 van de verordening wijzigt als volgt :

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:

 

1. de gebruikersbelasting 0,3084%

2. de eigenarenbelasting

a. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1548%

b. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,3883%

  •  

Artikel 2. Inwerkingtreding

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de wijziging is 1 januari 2020

 

Artikel 3. Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als “Eerste wijziging van de verordening op de heffing en invordering van de onroerende-zaakbelasting Vlissingen 2020”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Vlissingen d.d. 5 maart 2020,

de griffier, de voorzitter,

Mr. F. Vermeulen Drs. A.R.B. van den Tillaar