Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning gedeeltelijk wijzigen van de bestemming van de Zeevaartschool (wijzigen rijksmonument) naar hotel Boulevard Bankert 156 in Vlissingen.

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Vergunningen
Publicatiedatum:
woensdag 25 maart 2020Ontwerpbesluit omgevingsvergunning gedeeltelijk wijzigen van de bestemming van de Zeevaartschool (wijzigen rijksmonument) naar hotel Boulevard Bankert 156 in Vlissingen.

Logo Vlissingen

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij het voornemen hebben om op basis van artikel 2.1, eerste lid onder c en f van de Wabo, medewerking te verlenen aan een omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk wijzigen (1e en 2e verdieping) van de bestemming van de Zeevaartschool (wijzigen rijksmonument) naar hotel met maximaal 28 kamers op de locatie Boulevard Bankert 156 in Vlissingen. Hierbij zal mede toepassing worden gegeven aan artikel 2.12 lid 1a, onder 2 juncto artikel 4, lid 9 van Besluit omgevingsrecht, Bijlage II.

 

Het ontwerpbesluit en alle daarbij behorende stukken liggen vanaf donderdag 26 maart t/m 7 mei 2020 stukken ter inzage. U kunt de stukken inzien bij de publieksbalie in de hal van het stadhuis gedurende de openingstijden van het stadhuis. Tevens zijn alle stukken digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website:www.vlissingen.nl/bekendmakingen.

ZienswijzenGedurende de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling hun zienswijzen kenbaar maken tegen het ontwerpbesluit bij burgemeester en wethouders. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met mevr. E. Jasperse. Zij is telefonisch bereikbaar onder nr. (0118)487367 en per e-mailadres ejasperse@vlissingen.nl.

 

Vlissingen, 25 maart 2020

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet