Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

DRANK- EN HORECAWET

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraag
Publicatiedatum:
maandag 9 maart 2020DRANK- EN HORECAWET

Kennisgeving vergunningverlening

De burgemeester van Vlissingen is voornemens een (vernieuwde) vergunning op grond van de Drank- en Horecawet en exploitatievergunning te verlenen aan de hierna genoemde para-commerciële instelling:

Lawn Tennis Club De Schelde

Voor de locatie: Burgemeester van Woelderenlaan 3 4382 CL Vlissingen

Op grond van artikel 3 en 4 van de Drank- en Horecawet worden aan deze vergunning voorschriften verbonden.

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 worden aan deze vergunning voorschriften en bepalingen verbonden.

De ontwerpen van de besluiten met de aanvraag ligt met ingang van 9 maart 2020 tot en met 20 april 2020 in de centrale hal van het stadhuis van de gemeente Vlissingen (Paul Krugerstraat 1) tijdens kantooruren voor een ieder te inzage.

Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden hun zienswijze over de aanvragen of ontwerpbeschikkingen schriftelijk of mondeling naar voren brengen.