Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Ontwerp omgevingsvergunning voor C.RO Ports, rectificatie

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Publicatiedatum:
woensdag 22 januari 2020Ontwerp omgevingsvergunning voor C.RO Ports, rectificatie

Burgemeester en wethouders van gemeente Vlissingen hebben een aanvraag ontvangen om vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van C.RO Ports, gelegen aan de Ritthemsestraat 497 te Ritthem. De aanvraag heeft betrekking op de gehele revisie. Zij willen de omgevingsvergunning verlenen met voorschriften ter bescherming van het milieu.

In verband met een onjuist termijn wordt dit ontwerpbesluit opnieuw ter inzage gelegd.

De ontwerpomgevingsvergunning ligt ter inzage vanaf 22 januari 2020 tot en met 4 maart 2020 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of gedurende openingstijden in het gemeentehuis te Vlissingen.

Een ieder kan tot en met 4 maart 2020, schriftelijk, zienswijzen over de ontwerpomgevingsvergunning indienen bij RUD Zeeland Postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Hierbij kan worden verzocht persoonlijke gegevens niet bekend te maken. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor wordt gelegenheid geboden na telefonische afspraak.

Enkel belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpomgevingsvergunning en de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ontwerpomgevingsvergunning kunnen later beroep instellen.

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer A.C. Cuperus, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31(0)6 5120 0303 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV180470/00202673.