Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

DRANK- EN HORECAWET

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Publicatiedatum:
woensdag 15 januari 2020DRANK- EN HORECAWET

Kennisgeving terinzagelegging

De burgemeester van Vlissingen is voornemens een (vernieuwde) vergunning op grond van de Drank- en Horecawet en exploitatievergunning te verlenen aan de hierna genoemde para-commerciële instelling:

Buurt- en Speeltuinvereniging De Oude Stad

Voor de locatie: Paardenstraat 68, 4381 AJ Vlissingen

Op grond van artikel 3 en 4 van de Drank- en Horecawet worden aan deze vergunning voorschriften verbonden. Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 worden aan deze vergunning voorschriften en bepalingen verbonden.

De ontwerpen van de besluiten met de aanvraag ligt met ingang van 15 januari 2020 tot en met 26 februari 2020 in de centrale hal van het stadhuis van de gemeente Vlissingen (Paul Krugerstraat 1) tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage.

Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden over de aanvragen of ontwerpbeschikkingen schriftelijk of mondeling naar voren brengen.