Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Ontwerp-evenementenkalender 2020

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Publicatiedatum:
maandag 13 januari 2020Ontwerp-evenementenkalender 2020

Algemene plaatselijke verordening voor Vlissingen

ter inzagelegging ontwerp-evenementenkalender 2020

Burgemeester en wethouders van Vlissingen hebben, volgens de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013, aanvragen om vergunning voor evenementen ontvangen. Deze aanvragen zijn opgenomen in de ontwerp-evenementenkalender 2020. Voordat burgemeester en wethouders een definitief besluit nemen over de vergunningen, wordt iedereen in de gelegenheid gesteld op de ontwerp-evenementenkalender 2020 te reageren.

ter inzage

De ontwerp-evenementenkalender 2020 en de daarbij behorende ontwerp-notitie ligt van 10 januari tot en met 31 januari 2020 op werkdagen ter inzage in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen. U kunt de ontwerp-kalender en -notitie ook bekijken als bijlage bij deze publicatie.

zienswijze

Tot 31 januari 2020 kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze inbrengen over de ontwerp-evenementenkalender 2020. Voor mondelinge inbreng of gedachtewisseling kunt u contact opnemen met de heer G.J. Bal van het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, 0118-487248.