Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Subsidies Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang 2020

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
donderdag 19 december 2019Subsidies Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang 2020

 

Op 17 december 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde begroting voor 2020 de subsidieplafonds voor 2020 vastgesteld. Dit op grond van artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht e.v. en artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening Vlissingen 2018. De subsidieplafonds geven het maximaal te verstrekken subsidiebedrag voor 2020 aan. De verleende subsidies kunnen lager zijn.

 

De subsidieplafonds voor 2020 zijn:

- Voor de Maatschappelijke opvang € 7.274.685

- Voor de Vrouwenopvang € 2.521.532

 

Het subsidieprogramma is als volgt opgebouwd:

 

Subsidies Maatschappelijke opvang € 5.839.913

Subsidies Verslavingsbeleid € 1.021.010

Subsidies Zwerfjongeren € 413.762

TOTAAL Maatschappelijke opvang € 7.274.685

 

 

Subsidies Vrouwenopvang € 1.494.810

MDA++ -

Overige kosten € 398.497

Radarfunctie Veilig Thuis € 628.225

TOTAAL Vrouwenopvang € 2.521.532

 

College van Burgemeester en wethouders van Vlissingen, 17 december 2019