Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Verbrugge Zeeland Terminals B.V.

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Publicatiedatum:
donderdag 5 december 2019Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Verbrugge Zeeland Terminals B.V.

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij aan Verbrugge Zeeland

Terminals B.V., gelegen aan de Engelandweg 12 te Ritthem een reguliere omgevingsvergunning

hebben verleend voor het verplaatsen van de inrichtingsgrens (ivm Bootlieden).

De omgevingsvergunning kan worden ingezien tot en met 7 januari 2020 bij de publieksbalie van

de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van

12.00 tot 16.30 uur en/of gedurende openingstijden in het gemeentehuis te Vlissingen.

Belanghebbenden kunnen tot en met 7 januari 2020 tegen deze omgevingsvergunning

schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het

bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar

maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben

ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de

voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team

bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is

griffierecht verschuldigd.

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer A.C.

Cuperus, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31(0)6 5120 0303 of 0115-745100. De aanvraag

staat geregistreerd onder nummer W-AOV190413/00225029.