Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Ontwerp omgevingsvergunning voor C.RO Ports

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraag
Publicatiedatum:
woensdag 27 november 2019Ontwerp omgevingsvergunning voor C.RO Ports

Burgemeester en wethouders van gemeente Vlissingen hebben een aanvraag ontvangen om

vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van C.RO Ports, gelegen

aan de Ritthemsestraat 497 te Ritthem. De aanvraag heeft betrekking op de gehele revisie. Zij

willen de omgevingsvergunning verlenen met voorschriften ter bescherming van het milieu.

 

De ontwerpomgevingsvergunning ligt ter inzage vanaf 14 november 2019 tot en met 25

december 2019 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen

van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of gedurende openingstijden in het

gemeentehuis te Vlissingen.

 

Een ieder kan tot en met 25 december 2019, schriftelijk, zienswijzen over de

ontwerpomgevingsvergunning indienen bij RUD Zeeland Postbus 35, 4530 AA Terneuzen.

Hierbij kan worden verzocht persoonlijke gegevens niet bekend te maken. In deze periode

kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor wordt gelegenheid geboden

na telefonische afspraak.

 

Enkel belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden aan wie

redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de

ontwerpomgevingsvergunning en de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de

ontwerpomgevingsvergunning kunnen later beroep instellen.

 

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer A.C.

Cuperus, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31(0)6 5120 0303 óf 0115-745100. De aanvraag

staat geregistreerd onder nummer W-AOV180470/00202673.