Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

DRANK- EN HORECAWET

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Publicatiedatum:
dinsdag 26 november 2019DRANK- EN HORECAWET

Kennisgeving terinzagelegging

De burgemeester van Vlissingen is voornemens een vergunning ingevolge de Drank- en Horecawet en exploitatievergunning te verlenen aan de hierna genoemde para-commerciële instelling:

Sportvereniging ‘T.C. Souburg’’

Voor de locatie: Koopmansvoetpad 69, 4388 AS Oost-Souburg

Op grond van artikel 3 en 4 van de Drank- en Horecawet worden aan deze vergunning voorschriften verbonden. Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 worden aan deze vergunning voorschriften en bepalingen verbonden.

De ontwerpen van de besluiten met de aanvragen liggen met ingang van 26 november 2019 tot en met 6 januari 2020 in de centrale hal van het stadhuis van de gemeente Vlissingen (Paul Krugerstraat 1) tijdens kantoor uren voor een ieder ter inzage.

Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden hun zienswijze over de aanvragen of ontwerpbeschikkingen schriftelijk of mondeling naar voren brengen.