Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Mandaatbesluit Basisregistratie Ondergrond 2019 gemeente Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
donderdag 11 juli 2019Mandaatbesluit Basisregistratie Ondergrond 2019 gemeente Vlissingen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen houdende de verlening van mandaat aan medewerkers van de gemeente Vlissingen (Mandaatbesluit Basisregistratie Ondergrond 2019 gemeente Vlissingen).

Het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen;

 

Gelet op:

• afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

• wet op de Basisregistratie Ondergrond.

 

besluit vast te stellen het navolgende Mandaatbesluit Basisregistratie Ondergrond 2019 gemeente Vlissingen

 

 

Onderwerp van de bevoegdheid

Gemandateerde / ge(vol)machtigde

Toelichting, bijzondere voorwaarden of beperkingen

Het aanleveren van een brondocument met betrekking tot de ondergrond van Nederland of het continentaal plat aan Onze Minister, zoals bedoeld in artikel 9 van de Wet Basisregistratie Ondergrond.

Directie Ruimte en Samenleving

Projectleider A, B en C

Beleidsmedewerker A, B en C

Directie Dienstverlening

Projectleider A, B en C

Beleidsmedewerker A, B en C

Medewerker dienstverlening A, B en C

Gemeente Middelburg

Uitvoerend medewerker II

Elektronisch en binnen 20 werkdagen na:

a. de dagtekening van het in het brondocument opgenomen besluit;

b. de dag waarop de in het brondocument opgenomen rechterlijke uitspraak onherroepelijk is geworden, of

c. de dagtekening van ontvangst van het brondocument indien het brondocument geen besluit of rechterlijke uitspraak bevat.

 

Het opnieuw aanleveren van een brondocument aan Onze Minister als op grond van artikel 12, eerste lid van de Wet Basisregistratie Ondergrond een brondocument is teruggezonden, zoals bedoeld in artikel 12, tweede lid van de Wet Basisregistratie Ondergrond.

Directie Ruimte en Samenleving

Projectleider A, B en C

Beleidsmedewerker A, B en C

Directie Dienstverlening

Projectleider A, B en C

Beleidsmedewerker A, B en C

Medewerker dienstverlening A, B en C

Gemeente Middelburg

Uitvoerend medewerker II

Binnen vier werkdagen na ontvangst van dat brondocument overeenkomstig de bij of krachtens de artikelen 9, vierde lid, en 10 gestelde eisen.

Het zoals bedoeld in artikel 30 van de Wet Basisregistratie Ondergrond:

• onder opgaaf van redenen melden aan Onze Minister van gerede twijfel over de juistheid van een in de registratie ondergrond opgenomen authentiek gegeven over een verkenning, gebruiksrecht of constructie of het ontbreken van een dergelijk gegeven in de registratie ondergrond;

• onder opgaaf van redenen melden aan Onze Minister van gerede twijfel over de schematische weergave van de ondergrond op een bepaalde plaats binnen een in de registratie ondergrond opgenomen authentiek model of over een authentiek gegeven over dat model;

• aan Onze Minister doen van het verzoek om het authentiek model tussentijds te actualiseren.

Directie Ruimte en Samenleving

Projectleider A, B en C

Beleidsmedewerker A, B en C

Directie Dienstverlening

Projectleider A, B en C

Beleidsmedewerker A, B en C

Medewerker dienstverlening A, B en C

Gemeente Middelburg

Uitvoerend medewerker II

Voor wat betreft het verzoek aan Onze Minister om het authentiek model tussentijds te actualiseren alleen indien de noodzaak daartoe dringend aanwezig is.

Met inachtneming van artikel 4.1 van het Besluit BRO (uitzonderingen op de terugmeldplicht).

Het, voor zover dat ingevolge artikel 33, tweede lid noodzakelijk is, onderzoeken van het authentieke gegeven en het verstrekken van de resultaten van het nader onderzoek, aan Onze Minister, zoals bedoeld in artikel 33, derde lid van de Wet Basisregistratie Ondergrond.

Directie Ruimte en Samenleving

Projectleider A, B en C

Beleidsmedewerker A, B en C

Directie Dienstverlening

Projectleider A, B en C

Beleidsmedewerker A, B en C

Medewerker dienstverlening A, B en C

Gemeente Middelburg

Uitvoerend medewerker II

Zo spoedig mogelijk, maar niet later dan veertien weken na ontvangst van de melding.

Het aan Onze Minister ter inschrijving aanbieden van een krachtens artikel 9, eerste lid, aangewezen brondocument dat dateert van vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de hoofdstukken 2 en 3 en de grondslag vormt voor een op dat tijdstip actueel gegeven over een verkenning, gebruiksrecht of constructie dat vóór dat tijdstip niet was opgenomen in de informatiesystemen, zoals bedoeld in artikel 40, eerste lid van de Wet Basisregistratie Ondergrond.

Directie Ruimte en Samenleving

Projectleider A, B en C

Beleidsmedewerker A, B en C

Directie Dienstverlening

Projectleider A, B en C

Beleidsmedewerker A, B en C

Medewerker dienstverlening A, B en C

Gemeente Middelburg

Uitvoerend medewerker II

Uiterlijk tot vijf jaar na genoemd tijdstip.

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen op 7 mei 2019.

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar