Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Aanwijzingsbesluit Havenmeester North Sea Port Netherlands 2019

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
woensdag 26 juni 2019Aanwijzingsbesluit Havenmeester North Sea Port Netherlands 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen,

gelet op artikel 2.1 van de Havenverordening North Sea Port Netherlands 2019;

 

overwegende dat:

 

de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports (GR ZSP) per 1 juli 2019 wordt opgeheven;

de door het Algemeen Bestuur d.d. 6 december 2017 vastgestelde “Havenverordening Zeeland Seaports 2018” alsmede het hierop gebaseerde aanwijzingsbesluit “Aanwijzing Havenmeester in de zin van de Havenverordening Zeeland Seaports 2018” per datum van opheffing worden ingetrokken;

In verband hiermede de gemeenteraad een havenverordening vaststelt met betrekking tot het gebruik van de havens en andere bevaarbare wateren voor zo ver het zijn grondgebied betreft.

Het college van burgemeester en wethouders op grond van deze verordening de havenmeester aanwijst;

 

besluit:

 

Artikel 1  

Het Hoofd van de Havendienst/Havenmeester van North Sea Port Netherlands N.V. en zijn plaatsvervanger aan te wijzen als Havenmeester in de zin van de Havenverordening North Sea Port Netherlands 2019.

Artikel 2  

Het Hoofd van de Havendienst/Havenmeester van North Sea Port Netherlands N.V. en zijn plaatsvervanger als bedoeld in artikel 1 zijn gerechtigd voor wat betreft de bevoegdheden waarvoor deze aanwijzing geldt, mandaat te verlenen aan medewerkers van North Sea Port Netherlands N.V.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking gelijktijdig met de inwerkingtreding van het besluit tot het opheffen van de GR ZSP, waarbij tevens de aanwijzing Havenmeester, vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de GR ZSP van 6 december 2017, wordt ingetrokken.

 

Artikel 4  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzing Havenmeester in de zin van de Havenverordening North Sea Port Netherlands 2019.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 april 2019.