Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaar

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
woensdag 26 juni 2019Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaar

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen

 

Overwegende dat:

 

voor de aanwijzing als bevoegd autoriteit zoals bedoeld in het aanwijzingsbesluit “Aanwijzing bevoegde autoriteit in de zin van het Loodsplichtbesluit 1995” een ambtenaar aangewezen dient te worden;

het Hoofd van de Havendienst/Havenmeester van North Sea Port Netherlands N.V. en zijn plaatsvervanger om reden van doelmatigheid hiertoe worden aangewezen als bevoegde autoriteit;

het noodzakelijk is deze personen tevens aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente;

 

Besluit

 

Aan te stellen als onbezoldigde gemeenteambtenaren belast met het uitvoeren van de taken als bedoeld in het aanwijzingsbesluit “Aanwijzing bevoegde autoriteit in de zin van het Loodsplichtbesluit 1995”:

a. Het hoofd van de Havendienst/ Havenmeester North Sea Port Netherlands N.V.

b. De plaatsvervanger van de onder a. vermelde persoon.

 

Dit besluit treedt in werking op het moment dat het aanwijzingsbesluit in werking treedt.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 april 2019.