Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Maatwerk Kortenswegje 2

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
woensdag 15 mei 2019Maatwerk Kortenswegje 2

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken het volgende bekend:

Op basis van artikel 3.131 lid 4 van het Activiteitenbesluit hoort vethoudend afvalwater bij het bereiden van voedsel, en de daarmee samenhangende activiteiten, voor vermenging met ander afvalwater geleid te worden door een vetafscheider en slibvangput. Het bevoegd gezag kan onder artikel 3.131 lid 5 van het Activiteitenbesluit de lozing zonder vetafscheider en slibvangput toestaan bij maatwerkvoorschrift.

Op grond van Besluit lozen buiten inrichtingen en Activiteitenbesluit worden maatwerkvoorschriften opgelegd voor:

 

  • 1.

    Het lozen van afvalwater zonder vetvangput aan de Naturistenvereniging Zeelandia aan de Kortenswegje 2 te Ritthem

 

De maatwerkvoorschriften bepalen dat het lozen op riool toegestaan is, indien het lozen geen nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang 15 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Vlissingen. De beschikking met bijbehorende tekeningen kunnen ná een telefonische afspraak met dhr. W. Huige van de Afdeling Publiekszaken (tel. 0118-487339) worden ingezien.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, ter attentie van de Commissie voor de bezwaarschriften, 4380GV te Vlissingen.