Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verordening tot achtste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
woensdag 24 april 2019Verordening tot achtste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013

 

De raad van de gemeente Vlissingen;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 maart 2019, nummer 1085703/1057807;

 

gezien artikel 149 en 151d, van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de "Verordening tot achtste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013":

 

Artikel I

De Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 wordt gewijzigd als volgt.

 

A. Artikel 2:56 luidt als volgt:

 

Artikel 2:56 Honden

 • 1.

  De eigenaar of houder van een hond is verplicht de hond binnen de bebouwde kom in de openbare ruimte aangelijnd te houden.

 • 2.

  Het college wijst in de gemeente de zogenaamde hondenrenvelden en andere plaatsen aan, waarop het in lid 1 gestelde verbod niet van toepassing is.

 • 3.

  De eigenaar of houder van een hond is verplicht de hond in de openbare ruimte te voorzien van aan een halsband of op andere wijze aangebrachte identificatiegegevens die de eigenaar of houder duidelijk doen kennen.

 • 4.

  Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond aanwezig te laten zijn:

  • a.

   op een voor publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide;

  • b.

   op andere door het college aangewezen plaatsen;

  • c.

   buiten de bebouwde kom in de openbare ruimte zonder voldoende toezicht;

  • d.

   op de stadsstranden tijdens de strandperiode, jaarlijks van 1 mei tot en met 16 september. De stadsstranden zijn gelegen tussen het Keizersbolwerk aan de Boulevard De Ruyter en het dijkhoofd aan de westzijde van het Nollestrand. Deze stranden zijn op de bij dit artikel behorende tekening aangegeven.

  • e.

   Het college kan ontheffing verlenen van het in dit artikellid gestelde verbod.

 • 5.

  De verboden genoemd in lid 4 onder a. en d. gelden niet indien de eigenaar of houder van een hond zich vanwege zijn handicap door een geleide- of hulphond laat begeleiden.

 • 6.

  In afwijking van het gebod in lid 1 geldt voor de stranden Zwanenburg en Westduin het volgende regime:

  • a.

   tijdens de strandperiode, jaarlijks van 1 mei tot en met 16 september, mogen honden dagelijks tussen 10.00 en 19.00 uitsluitend aangelijnd aanwezig zijn;

  • b.

   tijdens strandperiode mogen honden dagelijks tussen 19.00 en 10.00 onaangelijnd aanwezig zijn.

 • 7.

  Deze stranden zijn op de bij dit artikel behorende tekening aangegeven

 • 8.

  In afwijking van het gebod in lid 1 geldt voor alle stranden, dat jaarlijks van 17 september tot en met 30 april honden onaangelijnd op deze stranden aanwezig mogen zijn.

 

B. Artikel 2:57 luidt als volgt:

 

Artikel 2:57 Verontreiniging door honden

 • 1.

  De eigenaar of houder van een hond is verplicht er voor te zorgen dat uitwerpselen van die hond onmiddellijke worden verwijderd. Deze verplichting geldt voor:

  • de openbare ruimte binnen de bebouwde kom;

  • de openbare ruimte buiten de bebouwde kom op het gedeelte van de weg dat is [mede]bestemd voor het verkeer van voetgangers.

 • 2.

  Binnen de bebouwde kom dient de eigenaar of houder van een hond tenminste één deugdelijk hulpmiddel bij zich te hebben voor de onmiddellijke verwijdering van hondenuitwerpselen. Dit hulp-middel dient op eerste aanvraag van een tot controle bevoegde ambtenaar worden getoond.

 

Artikel II

Deze verordening wordt aangehaald als “de achtste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013” en treedt na bekendmaking in het elektronische gemeenteblad van de gemeente Vlissingen in werking op 1 mei 2019.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 april 2019

De raad voornoemd,

de griffier,

mr. F. Vermeulen

de voorzitter,

drs. A.R.B. van den Tillaar