Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Tweede wijziging aanwijzingsbesluit gebiedsontzeggingen Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
dinsdag 26 maart 2019Tweede wijziging aanwijzingsbesluit gebiedsontzeggingen Vlissingen

Inleiding

 

Op 3 december 2013 stelde de burgemeester van Vlissingen de Beleidsregel gebiedsontzeggingen Vlissingen 2013 en het Aanwijzingsbesluit gebiedsontzeggingen Vlissingen 2013 vast. Met het aanwijzingsbesluit gebiedsontzeggingen Vlissingen heeft de burgemeester op grond van artikel 2:2, vierde lid van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen gebieden aangewezen waar een gebiedsontzegging kan worden opgelegd in het kader van de handhaving van de openbare orde. Met deze tweede wijziging wordt invulling gegeven aan de juridische vraagpunten die met name vanuit de commissie bezwaarschriften naar voren zijn gekomen en vanuit de toepassing door politie en boa’s in de praktijk.

 

Aanleiding wijzigen beleid

In de recente adviezen van de commissie bezwaarschriften komt naar voren dat in sommige gevallen onduidelijk is welke gebieden van toepassing zijn bij een opgelegde gebiedsontzegging en dat de begrenzing van de gebieden voor degene die de gebiedsontzegging krijgt opgelegd onduidelijk is. Ook in de praktische uitvoering bij het opleggen van de gebiedsverboden wordt dit probleem herkend.

Concreet betekent dit dat vooral de begrenzing tussen gebied 1 en gebied 14 binnen het Aanwijzingsbesluit voor onduidelijkheden zorgt, nu de Scheldestraat, Aagje Dekenstraat en de Willem Ruysstraat binnen beide gebieden vallen. Aan deze onduidelijkheid wordt in deze tweede wijziging een einde gemaakt.

De Aagje Dekenstraat maakt in het gewijzigde Aanwijzingsbesluit onderdeel uit van gebied 1 en vormt de begrenzing waarbinnen gebied 14 van toepassing is.

 

Wijziging artikel 1

Gebied 1: de Binnenstad/Scheldekwartier

Gebied begrensd door en inclusief de volgende wegen (met trottoir en eventuele groenstroken, voor exacte begrenzing zie bijgevoegde kaart):

Willem Ruysstraat, Jan Weugkade, Hellingbaan, Peperdijk, Dok van Perry, Steenen Beer, Hendrikstraat, Emmastraat, Zeilmarkt, Ballastkade, De Ruijterplein, Nieuwendijk, Boulevard de Ruyter inclusief glooiing en steigers, Coosje Buskensstraat en Aagje Dekenstraat.

 

Gebied 14: Scheldebuurt

gebied begrensd door en inclusief de volgende wegen (met trottoir en eventuele

groenstroken, voor exacte begrenzing zie bijgevoegde kaart):

Badhuisstraat tot en met het stadhuisplein (exclusief het stadhuis), Paul Krugerstraat tot de Van Dishoeckstraat.

Gebied 14 wordt voorts begrensd door de Willem Ruysstraat en de Aagje Dekenstraat. Deze twee straten vormen geen onderdeel van gebied 14, maar vallen binnen gebied 1, zoals is weergegeven op de kaart.

 

Inwerkingtreding en citeertitel

 

Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als: Tweede wijziging aanwijzingsbesluit gebiedsontzeggingen Vlissingen. Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking in het elektronische gemeenteblad van de gemeente Vlissingen.

 

Aldus vastgesteld op 12 maart 2019 door de burgemeester van Vlissingen,

drs. A.R.B. van den Tillaar

 

 

]