Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Subsidieregel themajaar Vlissingen 75 jaar Slag om de Schelde

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beleidsregels
Publicatiedatum:
donderdag 7 maart 2019Subsidieregel themajaar Vlissingen 75 jaar Slag om de Schelde

 

A: Beleid

´Vlissingen 75 jaar Slag om de Schelde´ is een themajaar van de gemeente Vlissingen dat ten doel heeft om de ingrijpende periode van de Tweede Wereldoorlog in de Vlissingse geschiedenis over het voetlicht te brengen. Initiatieven richten zich op de herdenking en herinnering van de Slag om de Schelde en de oorlogsjaren in Vlissingen vallende onder de periode 1940 – 1944.

 

B: Subsidieregel

 • 1.

  Doelstelling van de activiteiten:

  De activiteiten moeten een bijdrage leveren aan de herdenking van de oorlogsperiode in en de bevrijding van Vlissingen

 • 2.

  Producten/activiteiten/diensten:

  Activiteiten / interventies die er op gericht zijn om de herinnering aan de Slag om de Schelde levend te houden.

 • 3.

  Subsidiesoort:

  Incidentele activiteitensubsidie

 • 4.

  Subsidiegrondslagen:

  De Algemene Subsidieverordening Vlissingen 2018 is van toepassing. Er moet naast het standaard aanvraagformulier voor incidentele activiteitensubsidies een korte beschrijving van de inhoud van de activiteit als bijlage bij het aanvraagformulier worden meegestuurd. Daarin moet tenminste het volgende worden opgenomen:

  • *

   omschrijving van de activiteit: inhoud, waar en wanneer vindt het plaats.

  • *

   welke organisaties betrokken zijn en wat hun rol is;

  • *

   begroting van de kosten.

 • 5.

  Nadere vereisten bij de aanvraag:

  • *

   Verzoeken voor een incidentele activiteitensubsidie kunnen tot 15 februari 2019 worden ingediend en worden op volgorde van binnenkomst behandeld van een volledige aanvraag.

  • *

   Bij de beoordeling wordt gekeken naar de spreiding van de activiteiten over het jaar en de diversiteit en originaliteit van de te subsidiëren activiteiten.

  • *

   Verzoeken ontvangen een maximale subsidie van € 10.000,-. Voor ontvangen subsidiebedragen moet de subsidieontvanger aantonen dat de activiteiten hebben plaatsgevonden en legt hij rekening en verantwoording af over de aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten.

  • *

   Het subsidieplafond is vastgesteld op € 75.000.