Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

ONTWERP TOETSINGSKADER AANVRAGEN GEBRUIKSWIJZIGINGEN BEDRIJVENTERREIN BASKENSBURG, GEMEENTE VLISSINGEN

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
woensdag 6 maart 2019ONTWERP TOETSINGSKADER AANVRAGEN GEBRUIKSWIJZIGINGEN BEDRIJVENTERREIN BASKENSBURG, GEMEENTE VLISSINGEN

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend, dat zij het ontwerp ‘Toetsingskader aanvragen gebruikswijzigingen bedrijventerrein Baskensburg’ hebben vastgesteld.

 

Ter bestrijding en voorkoming van leegstand van het vastgoed op het bedrijventerrein Baskensburg is op verzoek van en in samenspraak met de Vlissingse Bedrijvenclub (hierna: VBC) een ontwerp kader opgesteld, waaraan initiatieven voor gebruik van bedrijfsgebouwen, die in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan, worden getoetst. Binnen de in dit document geschetste kaders zal planologische medewerking worden verleend op grond van de zgn. 'kruimelgevallenregeling' in het Besluit omgevingsrecht.

Dit ontwerp ligt gedurende zes weken ter inzage in het stadhuis van 7 maart 2019 t/m 17 april 2019 en is tevens raadpleegbaar op www.overheid.nl. Gedurende deze termijn kan iedereen een inspraakreactie indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen. Dit kan per e-mail: gemeente@vlissingen.nl

 

Vlissingen, 6 maart 2019

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester

Drs.mr.ing. M. van Vliet, secretaris