Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Maatwerk Gildeweg 16-02

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
woensdag 6 maart 2019Maatwerk Gildeweg 16-02

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken het volgende bekend. Op grond van artikel 3.131 lid 4 Activiteitenbesluit worden maatwerkvoorschriften opgelegd voor:

 

  • 1.

    Het lozen van afvalwater op het gemeentelijk vuilwaterriool via een slib en vetafscheider aan de Gildeweg 16-02 te Vlissingen

 

De maatwerkvoorschriften bepalen dat het lozen van afvalwater gefaseerd wordt toegestaan, indien het gefaseerd lozen geen nadelige gevolgen heeft voor het milieu.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 6 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Vlissingen. De beschikking kan ná een telefonische afspraak met dhr. W. Huige van de Afdeling Publiekszaken (tel. 0118-487339) worden ingezien.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, ter attentie van de Commissie voor de bezwaarschriften, 4380GV te Vlissingen.