Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Projectomgevingsvergunning woonproject Kop van het Dok – Scheldekwartier Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Publicatiedatum:
woensdag 16 januari 2019

Projectomgevingsvergunning woonproject Kop van het Dok – Scheldekwartier Vlissingen

Het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen maakt bekend, dat zij op 10 januari 2019 een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan Wvo Zorg heeft verleend om af te wijken van het ter plaatse geldende bestemmingsplan De Schelde. De vergunning betreft het realiseren van een woonproject, dat bestaat uit 83 sociale zorgwoningen voor senioren, 63 middeldure koopwoningen en 36 middeldure huurwoningen. Tevens hebben wij de Crisis- en herstelwet van toepassing verklaard op dit project.

 

Inzagetermijn

Vanaf 17 januari 2019 t/m 28 februari 2019 ligt de vergunning met de bijbehorende stukken ter inzage. U kunt de stukken inzien bij de publieksbalie in de hal van het stadhuis gedurende de openingstijden van het stadhuis. Tevens zijn alle stukken digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website: www.vlissingen.nl/bekendmakingen.

 

Beroep

Vanaf 18 januari 2019 t/m 28 februari2019 kan tegen de vergunning beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Zeeland - West-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA BREDA door:

- een belanghebbende, die tijdig een zienswijze tegen de ontwerp-vergunning heeft ingediend (daarvan heeft niemand gebruik gemaakt);

- een belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze tijdig kenbaar te maken.

 

Het instellen van beroep schorst de vergunning niet. Degene, die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter bij voornoemde rechtbank. De vergunning treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, dus op 1 maart 2019.

 

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken met Mevr. E. Jasperse of Dhr. M. Kavsitli. Zij zijn bereikbaar per e-mail via de adressen ejasperse@vlissingen.nl en mkavsitli@vlissingen.nl.  

 

Vlissingen, 16 januari 2019

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester

mr. drs. ing. M. van Vliet, secretaris