Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Kennisgeving van grondexploitatie

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
woensdag 16 januari 2019

Kennisgeving van grondexploitatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen maakt bekend dat ten behoeve van een bouwplan een exploitatieovereenkomst als bedoeld in artikel 6.24, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening is aangegaan met Zeeuwse Vastgoed Ontwikkeling.

Deze zogenoemde anterieure overeenkomst heeft betrekking op de realisatie van 14 woningen, 15 garageboxen, 21 semi openbare parkeerplaatsen, erftoegangswegen, groenvoorzieningen en overige bijbehorende infrastructuur op de percelen kadastraal bekend Vlissingen, sectie F, nummers 1368, 1369, 1370, 1371 en 1791, gelegen aan de Koudekerkseweg / Berlagestraat.

Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf 17 januari 2019 t/m 27 februari 2019 ter inzage in het gemeentehuis. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met dhr. R. Bakker (0118-487165, rbakker@vlissingen.nl).

 

Vlissingen 16 januari 2019

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

Drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester, Mr. drs. ir. M. van Vliet, secretaris