Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Reglement basisregistratie personen van de gemeente Vlissingen (Reglement BRP)

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
dinsdag 15 januari 2019

Reglement basisregistratie personen van de gemeente Vlissingen (Reglement BRP)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen.

 

Gelet op de

•Wet basisregistratie personen

• Verordening basisregistratie personen van Vlissingen

•Wet bescherming persoonsgegevens

 

Besluiten vast te stellen:

 

Het reglement voor de basisregistratie personen

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Vlissingen worden verstrekt, voor zover deze organen de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken;

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectieverstrekkingen;

 • 3.

  De organen van de gemeente Vlissingen aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in de bijlagen.

Artikel 2 Artikel met leden en opsommingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 6 januari 2014.

 • 2.

  Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement basisregistratie personen van de gemeente Vlissingen (Reglement BRP).

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 februari 2014.

Vlissingen,

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

de secretaris,

dr. ir. J.J. van Houdt

de burgemeester,

A.M. Demmers-van der Geest