Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor Demacq Recycling International B.V.

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
woensdag 19 december 2018

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor Demacq Recycling International B.V.

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij aan Demacq Recycling International B.V., gelegen aan de Andorraweg 8 te Ritthem een omgevingsvergunning beperkte milieutoets hebben verleend voor het oprichten van de inrichting voor het opslaan en bewerken van kunststofafval.

De omgevingsvergunning kan worden ingezien tot en met 24 januari 2019 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en gedurende openingstijden in het gemeentehuis van Vlissingen, op werkdagen gedurende openingstijden.

Belanghebbenden kunnen tot en met 24 januari 2019 tegen deze omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar maken bij gemeente Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot mevrouw J.J.M. Schelfhout-Boone, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51204632 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV180566/00204701.