Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Voornemen projectafwijkingsbesluit De Vesting - Scheldekwartier

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
woensdag 12 december 2018

Voornemen projectafwijkingsbesluit De Vesting - Scheldekwartier

 

Burgemeester en wethouders geven, op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening jo. artikel 3:12, leden 1 en 2, van de Algemene wet bestuursrecht, kennis, voornemens te zijn het volgende projectafwijkingsbesluit voor te bereiden met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen:

 

- De Vesting; onderdeel van het woongebied Scheldekwartier-Noord (gedeelte van het gebied tussen de Willem Ruysstraat en Paul Krugerstraat)

 

Ten aanzien van het voornemen, zoals vermeld in deze publicatie, worden nog geen stukken ter inzage gelegd en kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend. Er worden geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit projectafwijkingsbesluit.

 

Het indienen van zienswijzen is mogelijk, zodra een ontwerp-projectafwijkingsbesluit op grond van de zienswijzenprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht naar buiten wordt gebracht. De stukken zullen dan in de publiekshal van het stadhuis ter visie worden gelegd en via de website van de gemeente raadpleegbaar worden gesteld. Op grond van artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening zal bij de voorbereiding van voornoemd projectafwijkingsbesluit, voor zover wettelijk vereist, overleg worden gevoerd met andere overheden en instanties, wier belangen in het geding zijn.

 

Vlissingen, 12 december 2018

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

drs. A.R.B. van den Tillaar, de burgemeester

mr. drs. ing. M. van Vliet, de secretaris