Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Kappen van 14 bomen op diverse locaties

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Publicatiedatum:
donderdag 15 november 2018

Kappen van 14 bomen op diverse locaties

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Voor het kappen van 14 bomen op diverse locaties in de gemeente Vlissingen: berm Buitenhavenpad, grasveld thv Verdilaan 39, grasveld thv kruising Irislaan President Rooseveltlaan, grasveld Dongestraat thv sporthal Van Duijvenvoorde, Braamstraat (grasveld achter Hudsonstraat), groenvoorziening tegenover Molenweg 53d, groenvoorziening De Savornin Lohmanlaan, beplantingsstrook aan de Noordbeekseweg en beplantingsstrook aan de Annie Romeinlaan (07-11-2018)

Bezwaar

Bij het hierboven genoemde besluit kunnen belangen van derden betrokken zijn.

(Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de tussen haakjes staande datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.