Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Ontwerpbestemmingsplan Paauwenburg-Groot Lammerenburg, 1e herziening en Wet geluidhinder

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum:
woensdag 14 november 2018





Ontwerpbestemmingsplan Paauwenburg-Groot Lammerenburg, 1e herziening en Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Vlissingen maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), en artikel 110c van de Wet Geluidhinder bekend dat voor een ieder ter inzage liggen:

- het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Paauwenburg-Groot Lammerenburg, 1e herziening;

- het ontwerpbesluit over te gaan tot het vaststellen van hogere waarden als gevolg van het wegverkeerslawaai op grond van artikel 110a van de Wet Geluidhinder voor het project Lammerenburgweg, kadastraal bekend Vlissingen, sectie L, nummer 3792 (ged.).

 

Het bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 8 woningen mogelijk op het perceel omsloten door de Lammerenburgweg, de Vlissingsestraat (Gemeente Veere), het volkstuincomplex ‘Levenslust’ en de Wildbaan. Ten behoeve van de realisatie van de woningbouw dienen hogere waarden te worden vastgesteld i.g. artikel 110a van de Wet Geluidhinder.

 

Ingevolge artikel 110c van de Wet Geluidhinder wordt het ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere waarden als gevolg van het wegverkeerslawaai gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen, het ontwerpbesluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan, en tot het niet vaststellen van een grondexploitatieplan en het ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere waarden liggen voor een ieder ter inzage vanaf 15 november 2018 gedurende een periode van zes weken (t/m 27 december 2018) in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1.

 

De stukken van het ontwerpbestemmingsplan zijn digitaal te raadplegen via de wettelijk verplicht gestelde website www.ruimtelijkeplannen.nl. De meest eenvoudige wijze van raadplegen op deze website is het selecteren van het tabblad bestemmingsplannen, vervolgens het tabblad ID selecteren en daar invullen: NL.IMRO.0718.BPPG02-ON01. De stukken behorend bij het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere waarden zijn tevens te raadplegen in het elektronisch Gemeenteblad (GVOP) en Staatscourant via www.vlissingen.nl/bekendmakingen.

 

Binnen de termijn van zes weken kan een ieder zienswijzen indienen bij de gemeenteraad tegen het ontwerp van het bestemmingsplan en bij burgemeester en wethouders tegen het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere waarden. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met mevr. E. Jasperse. Zij is telefonisch bereikbaar onder nr. (0118)487367 en per e-mailadres ejasperse@vlissingen.nl.

 

Vlissingen, 14 november 2018

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester

mr. drs. ing. M. van Vliet, secretaris