Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verleende en directe inwerking getreden uitgebreide omgevingsvergunning voor Sorteerbedrijf Grint en Zand Vlissingen B.V.

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
woensdag 3 oktober 2018

Verleende en directe inwerking getreden uitgebreide omgevingsvergunning voor Sorteerbedrijf Grint en Zand Vlissingen B.V.

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij aan Sorteerbedrijf Grint en Zand Vlissingen B.V., gelegen aan de Westerhavenweg 14 te Vlissingen een omgevingsvergunning hebben verleend voor het wijzigen van de geluidsruimte en de inrichtingsgrens. In de omgevingsvergunning zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

De omgevingsvergunning ligt ter inzage vanaf 4 oktober 2018 tot en met 15 november 2018 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en gedurende openingstijden in het gemeentehuis te Vlissingen.

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over de ontwerp-omgevingsvergunning, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerp-omgevingsvergunning en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerp-omgevingsvergunning kunnen tot en met 8 november 2018 tegen de vergunning beroep instellen bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Burgemeester en wethouders van Vlissingen hebben bepaald dat de omgevingsvergunning op grond van artikel 6.2 van de Wabo na bekendmaking direct in werking treedt. De vergunning treedt direct in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer A.V. Bol, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51204428 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV180297/00195091.